گریس پمپ مدل FZA | DELIMON


قیمت : 35,000,000 هزار تومان

گریس پمپ مدل FZA
تایپ : FZA08A12AB00
جهت روانکاری مارپیچهای انتقال مواد صنایع سیمان